Telefon
+48 661 664 022
Polub nas!

Moja elektrownia wiatrowa – dotacje na domowe turbiny wiatrowe już w 2024 r. 

Moja elektrownia wiatrowa – dotacje na domowe turbiny wiatrowe już w 2024 r. 

Nie tylko fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii - w 2024 roku dofinansowanie będą mogły otrzymać także małe, przydomowe elektrownie wiatrowe! Osoby, które zdecydują się na taką inwestycję w ramach programu “Moja elektrownia wiatrowa” będą mogły otrzymać także wsparcie na zakup magazynu energii.

Moja elektrownia wiatrowa – dotacje na domowe turbiny wiatrowe już w 2024 r.

Budżet programu “Moja elektrownia wiatrowa” wyniesie aż 400 mln zł, a dotacja oprócz elektrowni wiatrowych obejmie także magazyny energii!
Program skierowany jest do osób fizycznych, którzy są właścicielami budynków mieszkalnych.
Przydomowe elektrownie wiatrowe będą musiały być niższe niż 30 metrów, a łączna moc mikroinstalacji nie będzie mogła przekroczyć 50 kW.
Jeszcze do niedawna chodziły głosy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamierza włączyć dofinansowanie dla małych turbin wiatrowych do programu Mój Prąd. Teraz wiemy już, że tak się nie stanie, a elektrownie wiatrowe otrzymają swój własny program wsparcia – “Moja elektrownia wiatrowa”. 5 lutego 2024 roku zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu tegoż programu. Wsparcie dla małych elektrowni wiatrowych ma zostać uruchomione już w 2024 roku.

Na czym polega program?
Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) celem programu jest rozwój energetyki prosumenckiej w obszarze mikroelektrowni wiatrowych. Jest on dedykowany osobom fizycznym, czyli głównie pojedynczym gospodarstwom domowym. Oprócz wsparcia zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej program będzie oferował także dofinansowanie zakupu i montażu takiej instalacji wraz z magazynem energii elektrycznej. “Moja elektrownia wiatrowa” będzie pierwszym tego typu programem w Polsce, który wesprze budowę przydomowych elektrowni wiatrowych.

Konsultacje projektu programu nie dość, że nie były szeroko ogłaszane, to dodatkowo trwały zaledwie tydzień – od 29 stycznia 2024 roku do 5 lutego 2024 roku. NFOŚiGW umieścił informacje o programie na swojej stronie głównej dopiero 2 lutego. Wcześniej wiadomość o konsultacjach była dostępna jedynie w zakładce Fundusz Modernizacyjny. Miejmy nadzieję, że brak szerszej promocji programu “Moja elektrownia wiatrowa” we wczesnych stadiach jego rozwoju nie wpłynie znacząco na jego popularność w przyszłości. Pochylmy się jednak nad bardziej istotną kwestią – na co i ile pieniędzy można otrzymać z tytułu tegoż programu?

Zobacz też: Prawie 400 milionów złotych na program Czyste Powietrze z KPO!
Nie tylko elektrownie wiatrowe
Według zapewnień NFOŚiGW budżet programu “Moja elektrownia wiatrowa” sięgnie 400 mln zł. Środki te zostaną pokryte z funduszy unijnych w ramach Funduszu Modernizacyjnego. Intensywność dofinansowania przedstawia się następująco:

dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 30 tys. zł na jedną instalację wiatrową. Dodatkowo koszt takiej inwestycji nie może przekroczyć 5 tys. zł za 1 kW mocy.
dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych na jeden magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh. W tym wypadku dofinansowanie nie może przekroczyć 17 tys. zł lub 6 tys. zł za 1 kWh pojemności magazynu.
Co ważne, turbiny wiatrowe objęte wsparciem nie mogą być wyższe niż 30 metrów. Z kolei łączna moc mikroinstalacji nie może przekraczać 50 kW. Instalacja wiatrowa i magazyn energii mogą służyć jedynie pokryciu potrzeb samego wnioskodawcy. Innymi słowy, beneficjent nie może sprzedawać energii elektrycznej wytworzonej przez turbinę np. sąsiadom. Natomiast magazyn energii może akumulować energię pochodzącą jedynie z mikroinstalacji należącej do wnioskodawcy.

Warunkiem koniecznym jest również to, aby objęte dofinansowaniem urządzenia były wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem. Muszą więc być całkiem nowe. Dodatkowo dofinansowaniu podlegać będą jedynie instalacje wiatrowe zrealizowane zgodnie z obowiązującym prawem, czyli w niektórych przypadkach ich budowa będzie musiała być wcześniej zgłoszona lub konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę takiej instalacji.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Jak już wcześniej wspomniano, program “Moja elektrownia wiatrowa” jest skierowany do osób fizycznych, którzy są właścicielami budynku mieszkalnego. Beneficjenci będą zobowiązani do eksploatacji instalacji oraz innych dofinansowanych urządzeń we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania. Instalacje mogą być zlokalizowane jedynie w obrębie budynku mieszkalnego lub na terenie działki, na której ten budynek jest zlokalizowany. W czasie wspomnianych 5 lat wnioskodawca nie może zmienić przeznaczenia swojego budynku, np. na domek letniskowy. W takiej sytuacji musiałby on zwrócić przyznane mu dofinansowanie.

Chcąc skorzystać z programu “Moja elektrownia wiatrowa” musimy mieć świadomość, że nie będziemy mogli skorzystać z innych rodzajów wsparcia np. do zakupu i montażu magazynu energii. Wyjątek stanowi jedynie ulga termomodernizacyjna.

Kiedy można składać wnioski?
Dokładny termin rozpoczęcia naboru wniosków do “Mojej elektrowni wiatrowej” nie jest na razie znany. NFOŚiGW wciąż pracuje nad regulaminem programu. Jedyne co wiadomo to to, że program ma być realizowany w latach 2024-2029. Podpisywanie umów na realizację inwestycji ma być możliwe do końca 2028 roku, a wydatkowanie środków ma potrwać aż do końca 2029 roku.

Źródło: www.gov.pl